Nüfus Durumu

NÜFUS: 2012 rakamlarına göre toplam nüfusu 75.797 olan Bayburt; 81 il arasında 81.sıradadır. İl nüfusunun % 46,5’ini (35.233 kişi) belde ve köy, % 53,5’ i (40.564) il/ilçe nüfusu oluşturmaktadır.