Ünlü Kişiler

BAYBURTLU ZİHNİ :
1797 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen şairin asıl adı “Mehmet Emin” dir. Bayburt, Erzurum ve Trabzon medreselerinde eğitim görmüş, Osmanlı Devletinin çeşitli kademelerinde devlet memuru olarak görev yapmış, 1858 yılında Bayburt’a gelirken Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Bahçekaya köyünde vefat etmiştir. Şairin Divan, Sergüzeştname, Kitab-ı Hikaye-i Garibe gibi eserleri mevcuttur.

BAYBURTLU İRŞADİ BABA (Ağlar Baba) :

1880 yılında Bayburt’un Oruçbeyli köyünde dünyaya gelmiştir. İrşadi Baba almış olduğu Arapça ve Farsça eğitimin yanında tasavvufi yönden de kendini çok iyi bir şekilde yetiştirmiştir. Dedesi Büyük İrşadi’nin bitiremediği “Kısâsı Enbiyâ” (Peygamberler Tarihi) manzum eserini tamamlamıştır.1958 yılında Oruçbeyli köyünde vefat etmiştir.


BAYBURTLU HİCRANİ :
1908 yılında Bayburt’un Çamlıkoz köyünde dünyaya gelmiştir. Tasavvuf şiirlerinde daha başarılı olan şairin bütün edebi sanatlarda şiirleri vardır. 1970 yılında Bayburt’ta vefat etmiştir.


İlimizde bu şairlerin yanı sıra çeşitli mesleklerde bir çok ünlü şahsiyet yetişmiştir.


Bayburtlu Yüzbaşı Agâh Bey (1888 – 19922)
Abdullahağazade Zahid Efendi (Zahit PEKİNDAĞ) (1866 – 1930) Belediye Başkanı

Alemdarzâde Mehmet Tevfik Efendi (Tevfik ÇORUH) (1882 – 1941) Hukukçu

Müftü Muhammed Fahreddin Efendi (1880 – 1961)

Mahmut Kemal YANBEĞ (1886 – 1967) Eğitimci

Mehmet TURAN (Maşûkbeyzade) (1902 – 1931) Eğitimci

Abdullah Enis ERKOÇAK (1885 – 1952) Tümgeneral

Raşit GÜRGEN (1890 – 1951) Tümgeneral

Mustafa Fikri OĞUZ (1900 – 1956) Tümgeneral

Hanefi ERGENEKON (1916 – 1981) Korgeneral

Hocazade Mehmet Efendi (1887 – 1961) Belediye Başkanı