Yöresel Kıyafetler

Başta : Eskiden başlarına “KEÇE KÜLAH , FES EBANİYE” adı verilen bir başlık örten Bayburtlu erkekler daha sonra Cumhuriyetle beraber bu özelliklerini bırakmışlardır . Bugün halk oyunlarında yer alan gençler başları açık olarak oyunlarını sergilerler .

Gövdede : İçte köynek , üzerinde özel olarak yaptırılmış içlik giyilirdi. İçliğin üzerinde kapaklı “GEZEKİ” (Çuha) bulunurdu . Bu kıyafetin üç cebi vardır , göğüs hizasında bir , altta yanda iki olmak üzere . Gezeki’yi bilhassa ekonomik durumu iyi olanlar giyerlerdi. Gezek’in düğmeleri süslü , kol ağızları ayrıca kaytanlı olurdu . Gençler bellerine Keşmir ve Trablus kuşak bağlarlardı . (Bu kuşaklar , geldiği yörelerin adıyla anılır ancak Bayburt’ta dokunurdu . ) Kuşağın üzerinden ayrıca bir kemer bağlanırdı . Bu da kuşak gibi koyun yününden dokunurdu . Yaşlılar horasan ve lahuri kuşak bağlar , üzerine silahlık takarlardı . Bu silahlık deriden yapılırdı .

Bayburt erkekleri gençlik çağlarında “GÜNGÖRMEZ” tabir edilen , yanlarında kaytanlı ön ve arkası bir olan ağlı parçaları topuğa kadar uzanan bir elbise giyerlerdi .Güngörmez’in bir kısmı uçkurlu ve kaytansız olduğundan buna “ŞALVAR” da denirdi . Ayrıca Zıvga denilen topuktan dize kadar üç veya dört körüklü , boğumlu giyimler çok makbuldü . Bunların paçaları üç veya dört parmak kalınlığında kaytandan işlemeli olurdu .

Ayakta : Yünden örülmüş çorap giyen Bayburtlu erkekler , çarık hasıl , çapula ve yemeni gibi kösele ve deriden yapılmış ayakkabı giyerlerdi.

KADIN GİYSİSİ :

Başta : Eski Bayburtlu kadınlar başlarına “TEPELİK” takarlardı . Özellikle maddi durumu yerinde olan ailelerde bu tepelikler altınlarla süslenirdi . Yine kadınlar , başlarına çevresi “ÇIRNAKÇA” tabir edilen oyalı pullu bir yazma diğer adıyla çit örterlerdi . Bunlar muhtelif renklerde olurdu .

Gövdede : İçte köynek , onun üzerine işlik ve üç etek veya bindallı , alta şalvar giyerlerdi . Üç eteğin üzerine hırkaya benzer koyun yününden örme “DELME” diye tabir edilen bir giysi giyerlerdi . Üç etek elbisenin yakası açık olduğunda göğsü ve iç çamaşırı örtmek için bir önlük giyilirdi . Kumaştan yapılan bu önlük boyundan bağlanarak , delmenin altından göğüs üzerine kadar inerdi . Üç etek üzerine uç kısmı arkaya sarkık , üçgen teşkil eden , elde dokunmuş bir kuşak sarılırdı . Bu horasan kuşağı Keşmir veya Lahuri şalı olurdu . Ayrıca üç etek üzerine peştamal de bağlanırdı

Ayakta : Kadınlar ayaklarına çarık giyerlerdi . Ekonomik durumu iyi olanlar “KALLOŞ POTİN” giyerlerdi.